vi-enology

Imatge gràfica per
a la venta de vins
italians

Creació dels diferents catàlegs corporatius per a la venda de vins italians de qualitat, restyling del logotip i etiquetes de Lambrusco.

up