torres

Carpeta corporativa comercial

Creació d’una peça de polipropilè per al departament comercial amb unes subcarpetes que serveixen per a vendre diferents peces gràfiques als restaurants i locals.

dreta-p