espot

esquerra-blanc

Campanya anual

Disseny i planificació de les campanyes publicitàries per a Espot Esquí sota el claim “Clic”.