aquant

Imatge visual i corporativa

Aquesta empresa internacional es dedica a la fabricació distribució d’equips i accessoris per a piscines i SPAs d’alta qualitat. Es va crear la imatge corporativa, la web site, el packaging de producte i l’estand.

up