port-ainé

esquerra-blanc

Campanya anual

Disseny i planificació de les campanyes publicitàries per a Port-Ainé sota el claim “Clic”.

espot_clicalaneu_mupi
Mockup_Rollup_front_85x200-Recuperado
Mockup_Rollup_front_85x20x
espot_estiu_mupi
Mockup-valla-publicitaria-v4-1001.graphics-1